Vid anmälan förbinder sig föraren att förhålla sig till följande

REGLER för deltagande i Bark and run

 • Ett ekipage består av en hund och en förare. I duoklassen tävlar man två förare och en eller två hundar. 
 • Senast samma dag som tävlingen äger rum ska tävlande hund ha fyllt 12 månader för den korta rundan och 18 månader för den långa rundan. 
 • Senast samma dag som tävlingen äger rum ska tävlande förare ha fyllt 15 år (12 år för söndagens juniorlopp) och personer under 18 år ha målsmans godkännande för att deltaga. Målsman ska följa med vid anmälan på tävlingsdagen och bekräfta godkännandet skriftligen. 
 • Deltagande sker på egen risk, egen försäkring gäller - både för hund och förare. Arrangören tar inget ansvar för eventuella skador. 
 • Vaccinationsintyg på hunden ska uppvisas vid anmälan. Vaccination mot valpsjuka ska vara utförd efter ett års ålder och får inte vara äldre än fyra år. 
 • För att få tillbaka anmälningsavgiften vid strykning krävs veterinär- eller läkarintyg. 
 • Vid överlåtelse av sin startplats tas en avgift om 50 kr ut och ska meddelas via mail till info@barkandrun.se senast den 1 maj.
 • Fotografering kommer att ske under loppet och bilderna kommer att användas i marknadsföringssyfte.
 •  Vill du inte synas på bild, meddela i förväg via mail till info@barkandrun.se senast 1 maj. 
 • Hunden ska vara kopplad i förarens midjebälte under hela loppet. 
 • Utrustningen ska bestå av ett midjebälte samt en lina med expanderande del. Linan ska sammantaget vara minst 2 meter lång och max 3 meter lång.
 • Utrustningen får inte utgöra någon skada för hund eller förare. Stryphalsband får inte förekomma. 
 • Fast halsband på hunden är godkänt så länge det inte utgör någon skaderisk. 
 • En väl anpassad sele till hunden rekommenderas. 
 • Nummerlappen som fås av arrangören ska placeras väl synlig. 
 • Ekipagen får en fast starttid. 
 • Ekipagen startar med 1,5 minuts mellanrum. 
 • Det åligger ekipaget att infinna sig i tid till sin start.
 • Banan kommer att vara väl utmärkt med bland annat snitslar och ska följas förutom vid omkörning eller vid belöning. 
 • Omkörning ska ske med respekt och på ett sportmannamässigt sätt från båda ekipagen, håll till höger och låt snabbare ekipage passera. Ekipaget som blir omsprungna får gå utanför banan en kort stund för att underlätta omkörningen. 
 • En funktionär har rätt att begära att ett ekipage ska avstå ett hinder om hunden visar tydligt obehag. Om så sker, eller om föraren väljer att ej genomföra eller ej slutföra ett hinder ska föraren göra 10 st upphopp. 
 • Dubbskor är ej tillåtet. 
 • Löptik får lov att deltaga. 
 • Belöning får ske under loppet, men ska ske med respekt för andra ekipage, det vill säga inga smulor av godis längs banan.
 • Vid inställt evenemang har du rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.
 • Vid force majeure som innebär att arrangören måste ställa in betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. 
 • Som alltid råder strikt hundägaransvar och plocka upp efter din hund.  

Stort lycka till!