REGLER

Vid anmälan till loppet förbinder man sig att följa dessa regler